Goede vrienden,


Graag geef ik jullie hieronder enkele cijfers uit het jaarverslag 2018 van Vincentius Genk – Zutendaal.

Een jaar waarin alle cijfers een recordhoogte kenden. Persoonlijk

creëerde dit alleszins een dubbel gevoel.

Enerzijds een gevoel van fierheid.

Samen met onze 130 vrijwilligers, een groot netwerk en veel “charity”

hebben we heelwat activiteiten kunnen realiseren, veel kansarmen

kunnen bereiken en hebben we weldegelijk een verschil kunnen betekenen.

Anderzijds een gevoel van misnoegdheid.

De kloof tussen arm en rijk is nooit zo groot geweest!

Kinderarmoede blijft gestadig groeien, vele andere doelgroepen kloppen aan de deur

om hulp (eenoudergezinnen, jonge gezinnen, …)!

Het geeft ons soms een gevoel van “dweilen met de kraan open”.

Maar weest gerust! Voldoening in onze hulpverlening overheerst.

En waarden als: respect, verantwoordelijkheidszin, flexibiliteit, positivisme,

openheid, … blijven hoog in ons Vincentiusvaandel geschreven!


Bedankt voor uw interesse ...en altijd welkom in ons centrum.

Guido Vandebrouck

Voorzitter Vincentius Genk-Zutendaal

Guido Vandebrouck, voorzitter Vincentius Genk-Zutendaal

ORGANIGRAM VAN DE VERENIGING

FINANCIËEL

Vaststellingen in 2018 en 2019


Extra investering in communicatiekosten… andere externe beeldvorming, met als doel de kwaliteit ban de inkomende goederenstroom te verbeteren.


Luieractie voor jonge gezinnen stijgt expensief! (doelgroep: jongeren en éénoudergezinnen) - (+ 62 000 luiers voor 80 baby’s uit 100 gezinnen). gevolg: aankoopkosten stijgen.


Verankering van de kinderactiviteiten zit financieel save, dankzij de gerelateerde sponsoring van trouw extern netwerk. (charity)


De evolutie van alle gestructureerde activiteiten worden stelselmatig goed gemonitord - vandaar tijdige bijsturing indien noodzakelijk.


Er is blijvende ruimte gecreëerd voor innovatie (opstart nieuw projecten), teambuildingsactiviteiten, …


in 2018 en 2019 deels minder financiële middelen voorradig door hoge eigen aankoopkosten voeding (wegens mindere levering FEAD)
Wie zijn de mensen die wij helpen?

Wij onthalen hulpzoekenden op een respectvolle wijze met laagdrempelige luistergesprekken bij elk bezoek, dat schenkt vertrouwen en gerichte hulp.

890 families

275 alleenstaanden

275 gezinnen met kinderen jonger dan 18 jaar

205 éénoudergezinnen

110 gezinnen zonder kinderen


* cijfers van 2019 / vooruitzichten voor 2020 sterke aangroei!!

92 % van de families komen uit Genk, 8% uit Zutendaal


Zij worden voornamelijk doorverwezen via OCMW, maar ook vanuit: Kind en Gezin, 

Campus O3, scholen, …